umění finance

Pro arte je jediný český investiční fond, který propojuje svět financí se světem výtvarného umění.

Vhodně zvolené alternativní investice nabízejí vyšší míru zhodnocení než tradiční způsoby ukládání finančních prostředků. Investiční fond Pro arte již od roku 2012 efektivně spojuje pokročilé metody ekonomické analýzy s hlubokým porozuměním uměleckým dílům a jejich expertním posouzením.

„Fond jsem založil s jasným přesvědčením: Nechtěl jsem být sběratelem umění, chtěl jsem jej sdílet. Obklopil jsem se tedy týmem expertů a investorů, se kterými tvoříme fond. Těšíme se společně z objevování uměleckých děl té nejvyšší kvality i z toho, že jejich hodnota neustále roste.“

Libor Winkler
Člen dozorčí rady a zakladatel fondu Pro arte

Expertní tým

Pro jednotlivce je orientace na trhu s uměním složitá a časově náročná. V investičním fondu Pro arte se analýze trhu a předvídání budoucího vývoje věnují odborníci s mnohaletými zkušenostmi.

Pavel Chalupa

Člen představenstva

Robert Mečkovský

Člen představenstva

Alexandra Špoková

Finanční ředitelka

Adam Hnojil

Analytik

Kateřina Mrázková

Asistentka finanční ředitelky

Pro arte na trhu s uměním

Síla sdruženého kapitálu nám umožňuje konkurenceschopnost na domácím i mezinárodním trhu s uměním. Pro arte je nejen spolehlivým obchodním partnerem v tržním prostředí, ale i významným institucionálním aktérem.

Díla ze soukromých sbírekSbírkotvorné instituceAukce VeletrhySběrateléUmělecká expertiza Dohled depozitáře Technologická expertizaFinanční strategie Dohled ČNB Řízení rizikDíla z uměleckého trhuDíla od umělců

Investiční cíl

Maximalizace výnosu vložených prostředků v dlouhodobém horizontu prostřednictvím nákupu, zhodnocování a prodeje uměleckých děl.

OBJEVUJEME umělecká díla VYHLEDÁVÁME příležitosti KUPUJEME kvalitní díla ANALYZUJEME a nastavujeme individuální strategii díla PROVĚŘUJEME průběžně cenu díla PODPORUJEME zhodnocení díla prezentací veřejnosti PRODÁVÁME DÍLO a děláme radost novému majiteli ZHODNOCUJEME vložené investice

Diverzifikace

Kvalitní umělecká díla, vybraná expertním týmem Pro arte, vykazují historicky kontinuální růst hodnoty. Klíčovou součástí strategie fondu je diverzifikace portfolia. Díla klasické moderny a poválečného umění jsou doplněna starými mistry, ale i tvorbou současných autorů s dynamickým výnosovým potenciálem.

10 — 30 %
staří mistři
a 19. stol.
50 — 70 %
klasická moderna
a poválečné umění
(20. stol.)
5 — 10 %
současné umění
a mladí autoři

Zhodnocení investice

Pro arte je fondem růstovým a využívá efektu sněhové koule. Proto svůj výnosový potenciál zvyšuje reinvestováním veškerých zisků. Investoři své výnosy realizují prostřednictvím odkupu investičních akcií.

Hodnota investiční akcie
12
13
14
15
16
17
18
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Informace pro investory

6/2012vznik fondu Pro arte5 letminimální investiční horizont125 000 €272 000 000 Kčvýše minimální investiceaktuální výše vlastního kapitálu

Název fondu

Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název podfondu

Podfond Pro arte

Typ fondu

Investiční fond kvalifikovaných investorů s proměnným základním kapitálem

Zaměření fondu

Investice do diverzifikovaného portfolia uměleckých děl:
—díla starých mistrů
—umění 20. stol.
—současné umění

Investiční strategie

Investice do uměleckých děl, jakožto aktiv dlouhodobě uchovávajících svoji hodnotu. Výnosy investic jsou opatřovány převážně prodejem uměleckých děl.

Cílová velikost fondu

500 000 000 Kč v horizontu 3 let.

Cenný papír

Odkupem investičních akcií – růstový investiční fond

Minimální investice

3 500 000,– Kč,
pro investory dle § 272 odst. 1) písm. h) a i) ZISIF 125.000,– EUR

Investiční horizont

Min. 5 let

Odměna manažera

2,5 %

Vstupní poplatek

0%

Výstupní poplatek

0 % při odkupu po 5 letech
5 % při odkupu v období od 3 do 5 let
10 % při odkupu v období prvních 3 let

Administrátor fondu

AVANT investiční společnost, a. s.

Depozitář

Česká spořitelna, a. s.

Auditor

APOGEO Audit, s. r. o.

Regulace a právní řád

Česká národní banka, Česká republika

Pro sjednání osobní schůzky
se obraťte na asistentku finanční ředitelky.