Art servis

V Pro arte se věnujeme primárně péči o vlastní portfolio uměleckých děl a jejich zhodnocování. Své know-how, kontakty i díla samotná však dáváme k dispozici také sběratelům, institucím a milovníkům umění.