Pro arte je nejvýznamnější investiční institucí specializovanou na výtvarné umění na středoevropském trhu. Jeho hlavní role, tedy role investičního fondu, spočívá ve vyhledávání investičních příležitostí na celosvětovém trhu s uměním.

Tým odborných pracovníků fondu se ale v sekundární roli Pro arte, tedy roli obchodníka, který nakupuje a prodává umělecká díla, specializuje i na poskytování poradenství v oblasti výtvarného umění, sběratelství a obchodu s uměním. Jeho strategií je úzká spolupráce s investory i sběrateli.

Carl Thieme, Panorama Prahy, 1844

Současné portfolio Pro arte zahrnuje západní umění od středověku do současnosti se zvláštním důrazem na díla 19. stol., počátky moderny, meziválečnou avantgadru a poválečné a současné umění. Odborné zázemí fondu se opírá o širokou síť domácích i zahraničních expertů, institucí a sběratelů. Hlavními přednostmi fondu, které jej odlišují od standardů běžného trhu s uměním, jsou vysoká míra disponibilního kapitálu a kolektivní způsob rozhodování o investici, který eliminuje hypertrofované osobní emoce, v oblasti obchodu s uměním dosti běžné.

Spolupracujeme

Ateneum Art Museum, Finnish National Gallery
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Centre Pompidou
Museo Picasso Málaga
RMN - Grand Palais
Národní galerie Praha
Galerie hlavního města Prahy
Moravská galerie v Brně
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Chebu
Západočeská galerie v Plzni
Schirn Kunsthalle Frankfurt
Alšova jihočeská galerie
Oblastní galerie v Liberci