Investiční portfolio Pro arte je sestavené z vysoce kvalitních výtvarných děl od evropského baroka přes klasickou modernu až k současnému umění.

Výběr z portfolia uměleckých děl

František Foltýn, Modrá madona, 1922–1924

O uvolnění konkrétních děl pro trh a jejich prodejní ceně rozhoduje vedení fondu po zralé ekonomické úvaze, a to i na základě diskuse s případnými zájemci. V Pro arte se ovšem nepracuje příliš s pojmem prodej, neboť v naprosté většině případů představuje taková deakvizice v konkrétním časovém okamžiku spíše postoupení investice do konkrétního investičního obrazu.

Akviziční činnost fondu je od svého založení zaměřena převážně na klasická díla meziválečné moderny a na poválečné a současné umění. Portfolio doplňují ale i díla starého umění a umění 19. století. V majetku společnosti se mimo jiné nacházejí rozsáhlé kolekce prací autorů, jež patří k nejznámějším českým umělcům v zahraničí, jako jsou František Kupka, Josef Šíma, František Foltýn nebo Toyen, akviziční politika se ale nevyhýbá ani současníkům, a to formou rozsáhlých nákupů přímo v ateliérech umělců. Fond je tak vlastníkem reprezentativních kolekcí nejinspirativnějších současných tvůrců, např. Václava Ciglera či Františka Skály.

Zájemci mohou zhlédnout díla v majetku fondu na četných tematických či autorských výstavách pořádaných v Galerii Pro arte, případně i v rámci významných domácích a mezinárodních výstavních projektů, kam jsou jednotlivá díla zapůjčována. V případech vážného zájmu jsou po domluvě možné také individuální prohlídky konkrétních děl. Zázemí Vratislavského paláce na Malé Straně, tedy sídla fondu, poskytuje k takovým schůzkám nad uměním ideální prostor.