František Skála 1956

Roucho 1994–1996

Textil, mořené rostliny, 170 x 165 cm

Sjednat návštěvu v sídle fondu

Sám autor přiznává, že svá díla tvoří tak, aby se mohla stát co nejbohatším zdrojem asociací, myšlenek a prožitků vyvolaných v krajině divákova vnitřního světa. Jedním z takovýchto klíčů otevírajících rozlehlé prostory imaginace je monumentální asambláž ve tvaru oděvu sešitého z různorodých kusů látek pokrytých mechy, lišejníky a dalšími rostlinami. Spojení nepřítomné lidské figury gigantických rozměrů reprezentované tvarem roucha s čistě přírodní - nekulturní materií mechových porostů lákajících ve své hapticitě k fyzickému kontaktu nám přivádí na mysl tajemnou pomezní oblast mezi lidským a mimolidským reprezentovanou v naší kultuře postavami divých mužů, poustevníků a lesních samotářů. Místo osamění, setkání se sebou samým, kde jsme konfrontováni s divokou, nezkrocenou hlubinou vlastního bytí jinde a jindy nedostupnou pod vrstvou suti každodenního balastu. Setkání, z něhož odcházíme poučeni, že poznání se nám dostává na pomezí a v nezapomenutosti těla.

O autorovi

František Skála vystudoval řezbářství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze (1971–1975) a filmovou a televizní grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ( 1976–1982). Je zakládajícím členem skupiny Tvrdohlaví (1987–1991) a členem tajné organizace B.K.S. (od r. 1974, bude konec světa, pozn.). Jeho široký tvůrčí záběr přesahuje hranice výtvarného umění, hraje a zpívá v Malém tanečním orchestru Universal Praha a ve skupině Finský Barok. Je členem divadla Sklep a vokálně-tanečního tria Tros Sketos. Podílel se na filmových, divadelních a architektonických realizacích (mj. interiery Paláce Akropolis). Ilustroval přes dvacet knih z nichž mnohé získaly prestižní ocenění (Cena MK za nejkrásnější knihu roku 1984 a 1989; Certificate of Honour Illustrations IBBY 1989, 2002, 2010; Zlaté jablko BIB 2009). Zúčastnil se více než 140 kolektivních a 50 samostatných výstav doma i v zahraničí. V roce 1991 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého a Cenu Arte Giovani di Europa. O dva roky později reprezentoval Českou republiku na 45. Bienále v Benátkách. Roku 2010 byl vyznamenán za přínos ve výtvarném umění Cenou Ministerstva kultury.


Zastoupení ve veřejných sbírkách:

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Národní galerie v Praze

Středočeská galerie v Praze

Muzeum výtvarných umění v Olomouci

Museum of Contemporary Arts, Sydney

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Oblastní galerie v Liberci

Galerie Klatovy – Klenová

Moravská galerie v Brně

Galerie umění Karlovy Vary

Galerie umění Roudnice

Galerie hlavního města Prahy

Stav objektu

Instalováno v kazetě s vestavěným osvětlením.

Provenience

Získáno od autora.