František Skála 1956

Dopis – Motýlí oko 1999

Malovaný papír, 155 x 125 cm

Sjednat návštěvu v sídle fondu

Dopisní obálka je jedním z oblíbených Skálových námětů, svého druhu romantickým ohlédnutím za postupně zastarávající formou komunikace. Schopnost umělce vdechnout poetický druhý život všednodenním předmětům je i v případě díla Dopis – Motýlí oko (1999, malovaný papír, 155 × 125 cm) doprovázena humornou nadsázkou. V tomto případě se jedná o nečekané zvětšení měřítka, monumentalizaci, kterou je obyčejná obálka povýšena na kultovní předmět. Skálova originalita a tvůrčí odvaha z něj činí jednoho z nejoblíbenějších českých umělců. Svědčí o tom i návštěvnost jeho poslední výstavy v Národní galerii, kde stěna s těmito dopisními obálkami patřila k nejobdivovanějším vrcholům celé expozice. 

O autorovi

František Skála vystudoval řezbářství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze (1971–1975) a filmovou a televizní grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ( 1976–1982). Je zakládajícím členem skupiny Tvrdohlaví (1987–1991) a členem tajné organizace B.K.S. (od r. 1974, bude konec světa, pozn.). Jeho široký tvůrčí záběr přesahuje hranice výtvarného umění, hraje a zpívá v Malém tanečním orchestru Universal Praha a ve skupině Finský Barok. Je členem divadla Sklep a vokálně-tanečního tria Tros Sketos. Podílel se na filmových, divadelních a architektonických realizacích (mj. interiery Paláce Akropolis). Ilustroval přes dvacet knih z nichž mnohé získaly prestižní ocenění (Cena MK za nejkrásnější knihu roku 1984 a 1989; Certificate of Honour Illustrations IBBY 1989, 2002, 2010; Zlaté jablko BIB 2009). Zúčastnil se více než 140 kolektivních a 50 samostatných výstav doma i v zahraničí. V roce 1991 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého a Cenu Arte Giovani di Europa. O dva roky později reprezentoval Českou republiku na 45. Bienále v Benátkách. Roku 2010 byl vyznamenán za přínos ve výtvarném umění Cenou Ministerstva kultury.


Zastoupení ve veřejných sbírkách:

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Národní galerie v Praze

Středočeská galerie v Praze

Muzeum výtvarných umění v Olomouci

Museum of Contemporary Arts, Sydney

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Oblastní galerie v Liberci

Galerie Klatovy – Klenová

Moravská galerie v Brně

Galerie umění Karlovy Vary

Galerie umění Roudnice

Galerie hlavního města Prahy

Provenience

Získáno od autora.