Nákup investičních uměleckých děl do majetku fondu je zajišťován týmem zkušených odborníků. Vhodné akvizice jsou realizovány prostřednictvím galerií, aukčních domů i z majetku soukromých sběratelů.

V rámci intenzivní akviziční činnosti fondu v českých zemích i v zahraničí byla vybudována rozsáhlá síť kontaktů s domácími i zahraničními partnery. V zahraničí fond získává práce českých autorů a prostřednictvím následného prodeje obohacuje veřejné i soukromé sbírky díly českého umění nejvyšší kvality, z nichž mnohá byla již pokládána za ztracená, jiná za nedostupná. Současně fond svou činností podporuje zájem o české umění v zahraničí i zájem o špičkové mezinárodní umění na domácím trhu.

Nabídku k prodeji kvalitních uměleckých děl do majetku fondu můžete zaslat prostřednictvím formuláře zde.

František Kupka, Černý idol, 1902

Proč je výhodné nabídnout dílo do Pro arte:

 • Rychlost

  Díky silnému finančnímu zázemí lze realizovat nákup uměleckého díla včetně platby během několika dnů.

 • Diskrétnost

  Prodej do majetku Pro arte nezanechává žádnou veřejnou internetovou stopu a podléhá obchodnímu tajemství.

 • Transparentnost

  Pro arte je finanční institucí pod dohledem České národní banky a našich investorů. Veškeré obchodní procesy fondu podléhají přísné několikastupňové kontrole.

 • Beznákladovost

  Při přímém prodeji nemusí prodávající poskytovat provizi prostředníkovi (v některých aukčních síních může činit až 40 % z částky, která je finálně za obraz zaplacena), případně hradit další poplatky za posudky, restaurování, rámování a podobně. Veškerou takovou agendu pokrývá Pro arte svými zdroji.

 • Vstřícnost

  Dílo je zkoumáno zcela nezávazně týmem odborníků ve velmi krátké lhůtě. V principu platí že si jej prodávající může ponechat ve svém držení až do doby, kdy je za dílo zaplaceno, a nemá starosti ani s jeho transportem.