Timo

21. 9. - 31. 10. 2017

Absolvent výtvarné fakulty brněnské vysoké školy působící pod pseudonymem TIMO je znám především streetartovými akcemi na pomezí satiry a provokace. Mezi jeho četné realizace ve veřejném prostoru patří například subverzivní změna loga nákupního řetězce Albert na vídeňskou galerii Albertina. Umělcova společenská angažovanost se projevila také na jeho realizaci v pražském karlínském podchodu, kde nápisem Neboj vyzývá obyvatele města k častějšímu využívání této trasy. Textualitou a břitkou poetikou má Timo blízko například k britskému Banksymu.

Mediální ohlasy

Historie výstav

Rádi Vám zašleme pozvánky na naše eventy.