Jana Kasalová

Mater Urbium

12. 10. - 8. 11. 2018

Jana Kasalová (*1974) se věnuje přehodnocení možností konvenčního chápání prostoru, jehož reálnost relativizuje zejména prostřednictvím kartografie. Zaznamenáním na mapu je geopolitický vývoj fixován v čase, zatímco barvitá historie je nevyhnutelně redukována na body a linie. Kosmopolitní umělkyně s touto oficiálností polemizuje. Textualita a grafičnost jejích děl jsou zneklidňujícím komentářem k ustálenému pohledu diváka. 

Pro Galerii Pro arte připravila Jana Kasalová také osobitou reakci na slavnou barokní Müllerovu mapu Čech, jejíž parerga vytvořil Václav Vavřinec Reiner. Dialog napříč staletími představuje umělkyni jako výrazného konceptuálního tvůrce střední generace.

Mediální ohlasy

Historie výstav

Rádi Vám zašleme pozvánky na naše eventy.