(Lukáš Musil) Musa

1984—Praha

Lukáš Musil, obecně známý pod svým pseudonymem Musa (narozen 9. května 1985 v Praze), je současný český umělec, solitér mimo zavedené proudy. Bývalý profesionální hokejista a český juniorský reprezentant pověsil v roce 2011 ze dne na den hokejové řemeslo na hřebík v šatně pražské Sparty a začal se věnovat výtvarnému umění. Zpočátku ho vedla pouze zkušenost z jeho záliby v tetování, které praktikoval ještě jako hokejista. V tomto oboru ostatně proslul i mezinárodně. Jeho díla vystavilo mj. i pařížské Musée Branly. Je považován za nejoriginálnějšího a současně nejprestižnějšího českého tatéra. Od roku 2015 ale tetuje jen zcela výjimečně a zabývá se zcela výhradně malbou. Monumentální plátna, která vytváří, jsou jednotlivými stádii v hledání autentického výrazu. V tom používá převážně spreje, jako výraz autentičtějšího vyjádření a gesta, než je tomu u klasické štětcové malby. Cykly velkoformátových pláten na sebe pozoruhodně navazují, pravděpodobně zcela nezáměrně a podvědomě, v intencích jakéhosi nového stvoření, tzn. vytváření vlastního, osobního vesmíru, od temných prostorů přes kosmogonické třesky až k vzniku života a zvířecích a lidských bytostí. V roce 2015 vznikla série Anatomie, která kombinuje vnější i vnitřní pohledy na zvířecí či lidská imaginární stvoření s jejich deskriptivním, ovšem logicky též imaginativním popisem za pomoci kaligrafie téměř čínského stylu. V roce 2016 na toto syntetické stádium navázal cyklus Bestiář, který zachytil už pouze vnější podobu imaginárních zvířat, tedy jakýsi definitivnější pátý den stvoření.

Lukáš Musil, Zvíře VII, 2017, sprej, koženka, 200 x 142 cm.

Musa své malířské dílo vystavoval na několika samostatných výstavách, a sice v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou v roce 2015 a dále v Galerii Pro arte v roce 2016 na výstavě Musa vs. Jágr. V létě 2017 představila obsáhlou prezentaci cyklu Bestiář pražská výstavní síň Mánes na výstavě s názvem Signatura. Pro arte vlastní velký soubor Musových velkoformátových pláten a vkládá do autorovy budoucnosti velké naděje, neboť považuje jeho dílo za zcela neodvislé od zaběhlých proudů a z tohoto pohledu velmi autentické, originální a inspirativní.

Autorova díla