František Tkadlík

1786—Praha, 1840—Praha

Umělec narozený na pražské Malé straně, který se jako jeden z mála českých malířů těšil respektu mimo české země. Po absolvování pražské akademie přesídlil v roce 1816 do Vídně, kterou po osmi letech vyměnil za Řím, kde se pohyboval v okruhu Nazarénů. V Římě pobyl osm let, aby se v roce 1832 vrátil do Vídně. O čtyři roky později přesídlil do Prahy, kde byl jmenován třetím ředitelem pražské Akademie výtvarných umění. V Praze úspěšně reformoval akademickou výuku a ve vzpomínkách svých žáků vystupuje coby milovaný učitel, který byl dáván do ostrého kontrastu vůči svým nástupcům.

Autorova díla