Valná hromada fondu Pro arte

1. listopad 2017 - 12:27

Statutární ředitel společnosti PROARTE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO 242 47 464, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18380

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 1. 12. 2017 v 10:00 hodin

na adrese

Na Florenci 2116/15, Florentinum, RSJ, vchod C, 4. podlaží, 110 00, Praha 1

Pozvánka VH

Návrh nového znění Statutu

Statut_změnová verze

Návrh nového znění Stanov

Stanovy_změnová verze