Svolání řádné valné hromady 29. 5. 2018

30. duben 2018 - 8:41

Statutární orgán společnosti

Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 24247464, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18380 (dále jen „společnost“)

svolává

Řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 29. 5. 2018, od 15:00 hodin

na adrese

Na Florenci 2116/15, Florentinum, RSJ, vchod C, 4. Podlaží, 110 00 Praha 1

Více informací v přiložené pozvánce:

Svolání řádné valné hromady dne 29. 5. 2018_Pro arte