Pro arte otevřelo svou novou galerii

27. říjen 2015 - 6:53

21. října otevřel fond Pro arte ve Vratislavském paláci v Praze na Malé Straně výtvarnou galerii. Své bohaté portfolio v ní bude představovat v tříměsíčních intervalech prostřednictvím tematických a autorských výstav. První, podzimní výstava s názvem Na vlnách moderny nabídne zájemcům české moderní umění první třetiny 20. století.

Dílo Františka Kupky Vlna (1904-1905) z jeho stošestidílného cyklu ilustrací Člověk a Země se stalo titulním obrazem výstavy z mnoha důvodů. V Pro arte se domníváme, že celý cyklus z let 1904-1906 je zcela průlomovým mezníkem nejen na Kupkově cestě od figuracce k abstrakci, ale i na obecné cestě moderního umění 20. století.

Jiní čeští umělci nezůstali ovšem za Kupkou při zrození nových výtvarných světů v evropském kontextu pozadu. První výstava, kterou pořádá Pro arte ve své nové galerii, proto soustřeďuje na relativně malém prostoru díla, která lze pokládat za základní stavební kameny českého moderního umění. V malé ochutnávce výstavy představíme ještě dvě:

Snad první pařížský obraz Josefa Šímy, portrét Luise-Denise Germainové z roku 1922, vyniká vším, pro co je Šíma dodnes ve Francii ceněn. Totiž pro zcela výjimečnou citovost, která ho jednou dovede až na práh ráje i podsvětí a odtud k branám surrealismu. Louise-Denise Germainové byla prestižní pařížská umělecká knihvazačka, u které se Šíma po svém příchodu do Paříže ucházel o práci. Nejenže ho přijala, ale dokonce mu krátce na to dala i svou dceru za ženu.

sima-Josef-Portret-Louise-Denise-Germainove
Josef Šíma: Portrét Louise-Denise Germainové

Pravděpodobně nejprominentnější obraz v portfoliu Pro arte, Ráj černochů od Toyen (1925), byl v minulosti z více či méně pochopitelných důvodů vystaven pouze jednou a nyní bude po dlouhé době představen opět veřejnosti. Revue Nègre se slavnou Josephine Bakerovou, kterou na podzim roku 1925 společně s Jindřichem Štyrským viděla během své první návštěvy Paříže autorka tohoto proslulého obrazu, ji tak nadchla svou bezprostředností a značnou erotickou nevázaností, že ji to inspirovalo k představě ráje jako prostoru nesvázaného žádnými pseudoetickými, estetickými a dokonce ani erotickými tabu.

Toyen-paradise
Toyen: Ráj černochů

Dalšími nabízenými obrazy budou mj. díla Emila Filly, Jana Zrzavého, Jindřicha Štyrského, Josefa Váchala, Jakuba Obrovského, Georgese Karse, Maxima Kopfa, Emila Orlika, Františka Matouška a dalších autorů české moderny. Některá z nich jsou velmi známá zakladatelská díla, jiná jsou objevy, na jejichž získávání se fond specializuje. A několikrát dokázal státním institucím zprostředkovat nákup zcela mimořádný. Pro státní Muzeum loutkářských kultur získal v Paříži unikátní, světově zcela jedinečnou marionetu tanečnice Edgara Degase či pro Alšovu jihočeskou galerii jeden z nejvýznamnějších českých obrazů 19. století, Pinkasovu Modlitbu za oběšence, více než 100 let pokládanou za nezvěstnou. Ta byla pracovníky fondu objevena a získána na zapadlé aukci v Dijonu.

Zvláštním hostem výstavy bude mladý malíř Lukáš Musil tvořící pod pseudonymem Musa. Na přání Pro arte vytvořil svou vlastní reminiscenci na Kupkův obraz Vlna. Předznamenal tak svou vlastní výstavu v Galerii Pro arte, která bude probíhat od 20. ledna do 18. března 2016.

Galerie Pro arte otevírá výstavou Na vlnách moderny své portfolio zájemcům z řad sběratelů, veřejných institucí a přirozeně i lidí, kteří chtějí do umění investovat nákupem kvalitních a všestranně prověřených uměleckých děl. Jsme rádi, že taková díla v nové galerii nalézají prostor, ve kterém se mohou v celé své kráse představit očím svých případných nových majitelů.

Galerie Pro arte, Vratislavský palác, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Slavnostní otevření 21. 10. 2015 v 18 hodin.
Pro veřejnost otevřeno od 22. 10. do 22. 12. 2015, pondělí – pátek 10-12, – 13-17h.
Návštěvu je lépe domluvit předem: proarte@proarte.cz.