Svolání řádné valné hromady 16. 7. 2018

Statutární orgán společnosti Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO: 24247464, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18380 svolává Řádnou valnou hromadu která se bude konat dne 16. 7. 2018 od 15 hodin na adrese Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00, Praha 1 Více informací v přiložené pozvánce: Pozvánka na řádnou VH Pro arte_16. 7. 2018 Návrh nového znění Stanov Návrh nového znění Statutu Fondu Návrh nového znění Statutu Podfondu Dosavadní znění Stanov Dosavadní znění Statutu Fondu

Galerie Pro arte: Jan Gemrot / Nové horizonty

Ateliér klasické malby profesora Zdeňka Berana na pražské Akademii výtvarných umění umožnil v devadesátých letech vyrůst generaci, jejímž výtvarným prostředkem byly různé podoby realistického vyjádření. Úspěch Beranových žáků, mj. Hynka Martince nebo Karla Balcara, dokazuje, že návrat k tradiční malbě může být i inspirativním krokem vpřed. Jan Gemrot (*1983) pro výstavu v Galerii Pro arte připravil soubor olejomaleb s motivy proměnlivého vztahu vědomí a nevědomí. Subtilnost výrazu divákovi ponechává možnost podílet se na obrazovém ději, neboť nedořečený příběh vyvolává silnou emoční odezvu. Realistická východiska jsou překračována a záměrně narušována pro vyjádření jiných způsobů nazírání, nových horizontů.   JAN GEMROT / Nové horizonty 14. 5. – 29. 6. 2018 Otevřeno každé pondělí od 14 do 19 hodin, kdykoliv jindy… Čtěte více

Paříž vzdává poctu Kupkovi, Pro arte zapůjčuje kresby do Grand Palais

Výjimečná retrospektivní výstava FRANTIŠEK KUPKA: PIONNIER DE L’ABSTRACTION, probíhající od 21. března do 30. července 2018 v pařížském výstavním sále Grand Palais, mapuje umělecké stopy Františka Kupky od symbolismu po moderní abstraktní umění, k jehož zakladatelům je právem řazen. Tři sta vystavených maleb, kreseb či satiristických ilustrací, knih a dokumentů znovu oživí a odhalí jedinečnou osobnost nejvýznamnějšího umělce s českými kořeny. Výstava nás provede Kupkovým uměleckým i intelektuálním směřováním a nechá nás plně se ponořit do jeho niterného světa bohatého na barvy, formy, tvary – či symboly, metafory a hlubší ideje. Výstavu pořádá Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais ve spolupráci s pařížským Centre Pompidou, Národní galerií v Praze a helsinským Muzeem umění Ateneum. Ve Valdštejnské… Čtěte více

Galerie Pro arte: Luboš Plný / Čekárna

Výstava Čekárna představuje Cyklus se zdravotnickou tématikou Luboše Plného. Strukturované koláže pochází z počátku devadesátých let, kdy se hlásil na Akademii výtvarných umění v Praze. Intimní kompozice, stylizované do výpovědi pacienta psychiatrické léčebny, jsou dnes svědkem umělcova experimentu, který metodou předjímá svou aktuální tvorbu. Zatímco v minulosti Luboš Plný defragmentoval svět kolem sebe, v současné době se soustředí na zkoumání existence samotné. V obou případech se jedná o hledání objektivní pravdy, ať již formou záměrné manipulace s nalezenými předměty, nebo přímo s vlastním tělem. Životem prožité se stává narativem a zároveň tvůrčí metodou osvobozování z vlastních emocí. Plného koláže doplňuje podmalba vytvořená Davidem Cajthamlem. V jeho pojetí se Čekárna stává místem mimo čas a prostor, místem absolutní umělecké svobody…. Čtěte více

Galerie Pro arte: Stano Filko

Stano Filko (1937 Veľká Hradná – 2015 Bratislava) náleží k silné generaci slovenských konceptualistů oceňovaných především zahraničním výtvarným prostředím. Od 60. let se Filko postupně stal uznávanou autoritou a svými invenčními autorskými i spoluautorskými projekty zaujal širokou veřejnost. Jeho díla se vyznačují neotřelou různorodostí výtvarného projevu. Významným mezníkem v jeho životě i tvorbě je emigrace do SRN v roce 1981. Rok poté na sebe upozornil na Documentě 7 v Kasselu, kde byl osloven několika galeristy, jejichž nabídky nepřijal a koncem roku odešel do New Yorku. Představená díla z přelomu 70. a 80. let byla zakoupena z majetku americké galeristky, která umělci v emigraci pomáhala. V té době začal světovou scénou… Čtěte více

1. stránka z celkem 512345