Galerie Pro arte: Jana Kasalová / Mater Urbium

Výtvarnice Jana Kasalová (*1974) se věnuje přehodnocení možností konvenčního chápání prostoru, jehož reálnost relativizuje zejména prostřednictvím kartografie. Zaznamenáním na mapu je geopolitický vývoj fixován v čase, zatímco barvitá historie je nevyhnutelně redukována na body a linie. Kosmopolitní umělkyně s touto oficiálností polemizuje. Textualita a grafičnost jejích děl jsou zneklidňujícím komentářem k ustálenému pohledu diváka. Pro Galerii Pro arte připravila Jana Kasalová také osobitou reakci na slavnou barokní Müllerovu mapu Čech, jejíž parerga vytvořil Václav Vavřinec Reiner. Dialog napříč staletími představuje umělkyni jako výrazného konceptuálního tvůrce střední generace.   JANA KASALOVÁ 12. 10.–8. 11. 2018 Otevřeno každé pondělí od 13 do 18 hodin, kdykoliv jindy po domluvě: +420 257 941 660, proarte@proarte.cz

Galerie Pro arte: Petr Skala / Spatřit světlo

Spatřit světlo je menším ohlédnutím za tvorbou Petra Skaly, který patří k průkopníkům světového videoartu. Spatřit světlo je přehledovou výstavou umělcovy tvorby od šedesátých let. Zároveň je i vzpomínkou na mladistvé hříčky, první lásky a zklamání, ale také pietou zemřelé lásce. Petr Skala (nar. 1947) je jedním z nejvýraznějších tvůrců, kteří se zapsali do historie experimentálního filmu. Avšak, protože stál stranou, mimo mainstreamové proudy, a navíc za železnou oponou, nedostalo se mu světového renomé již během jeho mladých filmařských let. Solitér ve společnosti i umění, zaujat kabalou a židovskou mystikou, matematickými algoritmy, vědomím a nevědomím a, v neposlední řadě, především svobodou. PETR SKALA / Spatřit světlo 14. 9. – 27. 9. 2018… Čtěte více

Galerie Pro arte: Jan Gemrot / Nové horizonty

Ateliér klasické malby profesora Zdeňka Berana na pražské Akademii výtvarných umění umožnil v devadesátých letech vyrůst generaci, jejímž výtvarným prostředkem byly různé podoby realistického vyjádření. Úspěch Beranových žáků, mj. Hynka Martince nebo Karla Balcara, dokazuje, že návrat k tradiční malbě může být i inspirativním krokem vpřed. Jan Gemrot (*1983) pro výstavu v Galerii Pro arte připravil soubor olejomaleb s motivy proměnlivého vztahu vědomí a nevědomí. Subtilnost výrazu divákovi ponechává možnost podílet se na obrazovém ději, neboť nedořečený příběh vyvolává silnou emoční odezvu. Realistická východiska jsou překračována a záměrně narušována pro vyjádření jiných způsobů nazírání, nových horizontů.   JAN GEMROT / Nové horizonty 14. 5. – 29. 6. 2018 Otevřeno každé pondělí od 14 do 19 hodin, kdykoliv jindy… Čtěte více

Paříž vzdává poctu Kupkovi, Pro arte zapůjčuje kresby do Grand Palais

Výjimečná retrospektivní výstava FRANTIŠEK KUPKA: PIONNIER DE L’ABSTRACTION, probíhající od 21. března do 30. července 2018 v pařížském výstavním sále Grand Palais, mapuje umělecké stopy Františka Kupky od symbolismu po moderní abstraktní umění, k jehož zakladatelům je právem řazen. Tři sta vystavených maleb, kreseb či satiristických ilustrací, knih a dokumentů znovu oživí a odhalí jedinečnou osobnost nejvýznamnějšího umělce s českými kořeny. Výstava nás provede Kupkovým uměleckým i intelektuálním směřováním a nechá nás plně se ponořit do jeho niterného světa bohatého na barvy, formy, tvary – či symboly, metafory a hlubší ideje. Výstavu pořádá Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais ve spolupráci s pařížským Centre Pompidou, Národní galerií v Praze a helsinským Muzeem umění Ateneum. Ve Valdštejnské… Čtěte více

Galerie Pro arte: Luboš Plný / Čekárna

Výstava Čekárna představuje Cyklus se zdravotnickou tématikou Luboše Plného. Strukturované koláže pochází z počátku devadesátých let, kdy se hlásil na Akademii výtvarných umění v Praze. Intimní kompozice, stylizované do výpovědi pacienta psychiatrické léčebny, jsou dnes svědkem umělcova experimentu, který metodou předjímá svou aktuální tvorbu. Zatímco v minulosti Luboš Plný defragmentoval svět kolem sebe, v současné době se soustředí na zkoumání existence samotné. V obou případech se jedná o hledání objektivní pravdy, ať již formou záměrné manipulace s nalezenými předměty, nebo přímo s vlastním tělem. Životem prožité se stává narativem a zároveň tvůrčí metodou osvobozování z vlastních emocí. Plného koláže doplňuje podmalba vytvořená Davidem Cajthamlem. V jeho pojetí se Čekárna stává místem mimo čas a prostor, místem absolutní umělecké svobody…. Čtěte více

1. stránka z celkem 512345