Jan Zrzavý

Jan Zrzavý (1890 – 1977)
Pobřeží na Ile de Sein

1934
Olejová tempera, překližka, 35 x 27 cm
Signováno a datováno vpravo nahoře Zrzavý XI. 34, vzadu štítek výstavy Umělecké besedy 1934.

Provenience: Soukromá sbírka, Česká republika;
Pro arte, zakoupeno 2012.

Vystaveno: Výstava nových obrazů a kreseb J. Z., Alšova síň Umělecké besedy, 9. 12. 1934 – 20. 1. 1935, č. kat. 25;
I. výroční výstava Pro arte, 29. 4. – 1. 5. 2014;
Na vlnách moderny, Praha, Galerie Pro arte 21. 10. – 22. 12. 2015.

 

 

 

Na velmi nehostinném, ale malebném bretaňském ostrůvku Ile de Sein pobýval Jan Zrzavý několikrát  v letech 1930-1935. Ve 30. letech opakovaně jezdil ze svého pařížského ateliéru na malířské pobyty do nedalekého Camaretu, vzdáleného odtud na dohled, přívozem necelou hodinu. Místo samo ho velmi poutalo, konvenovalo jeho představě o úplné odloučenosti od světa lidí, přičemž (třeba i na obrazech ostravských hald) to byly v takových nehostinných místech vždy osiřelé stopy civilizace, které přitahovaly jeho pozornost.  V roce 1935 o Ile de Sein řekl v rozhovoru: „To není již ani krajina, jsou to jen živly samy. Život tam je zápas v ustavičném nebezpečí rozmetání mořem. Tam je člověk jen s přírodou a bohem, a proto mám ten ostrov tak rád, že tam je život redukován jen na svou podstatu.“  Ze svého bretaňského okouzlení se vyznal i v článku, který publikoval  téhož roku ve spolkovém časopise Život: „Jezdím do Bretaně a na Ile de Sein, protože tam jsem našel tu zemi neporušenou, jak vyšla z ruky boží, žijící mezi  živly a samu živel – zaslíbenou zemi svého malování, nevyčerpatelnou pokladnici krásy a zdroj malířského vzrušení.“ Z mnoha  Zrzavého pobytů na ostrově vznikla celá řada maleb, kreseb i grafických prací, z nichž některé (mj. i tento obraz) náležejí k vrcholným Zrzavého dílům jeho bretaňského období.  Ze stejného roku je to například Ile de Sein I v Národní galerii v Praze nebo Domek na Ile de Sein ve Východočeské galerii v Pardubicích. Logické je, že všechny práce z Ile de Sein jsou malovány olejovou temperou na překližce, tedy na cestovní  rychleschnoucí materiál, schopný okamžité přepravy lodním přívozem i cesty domů: obraz z viditelně zasmušilého listopadu 1934 visel už 8. prosince téhož roku na výstavě Jana Zrzavého v Alšově síni v Besední ulici na Malé Straně.