V České republice jsme jediným specializovaným investičním fondem s licencí ČNB umožňující akcionářům investovat formou nákupů významných uměleckých děl.

Objevujeme

Profesionální zázemí fondu Pro arte je tvořeno týmem respektovaných odborníků – historiků umění, restaurátorů a ekonomů, patřících ke špičkám svých oborů. To umožňuje vysokou míru efektivity v orientaci na zdánlivě nepřehledném trhu s uměním, který dokážeme interpretovat a předvídat jeho vývoj. Operativnost v celosvětovém měřítku a specializace uvnitř týmu jsou klíčové tam, kde rozhoduje rychlost a přesnost rozhodování.

Systematicky budujeme kolekci českého a evropského umění 16. až 21. století, kterou neustále doplňujeme, mj. nákupem od soukromých sběratelů a galerií, ale také přímo od žijících umělců, jejich dědiců či prostřednictvím aukčních síní.

Zhodnocujeme

V současné době disponujeme kapitálem ve výši 265 milionů korun, což nám umožňuje konkurenceschopnost na domácím i mezinárodním trhu s uměním. Díky úspěšné akviziční politice fondu se dosavadní míra meziročního zhodnocení portfolia pohybuje mezi 6 a 8 procenty.

Řízení rizik je ošetřeno jak v rámci skladby portfolia, tak v nastavení jednotlivých procesů. Emocionální rovinu spojenou s uměním vyvažujeme racionálním, ekonomicky vázaným přístupem.

Těšíme se z umění

Pro arte představuje exkluzivní platformu pro sdílení radosti z uměleckých děl. Vstup do akcionářské struktury fondu umožňuje zapojení do jeho aktivit, které směřují k vytvoření špičkově sestaveného portfolia výtvarného umění, jehož význam překračuje středoevropský kontext.

Investorům poskytujeme prvotřídní servis a zprostředkováváme řadu služeb nad rámec těch investičních, mj. poradenství pracovníků fondu, odborné posudky a oceňování uměleckých děl, případně jejich pojištění, převoz, restaurování nebo rámování.

OBJEVUJEME – ZHODNOCUJEME – TĚŠÍME SE Z UMĚNÍ!