Globální trh s uměním je na vzestupu

Ačkoliv se globální finanční krize let 2007 až 2009 promítla i do tohoto sektoru, následovalo rychlé zotavení. Trh s uměním vykazuje kontinuální růst nejen objemu, ale především hodnoty transakcí.

Umění představuje efektivní alternativní investici

Z historického pohledu jsou umělecká díla charakteristická několika znaky, které z nich činí zajímavou alternativní investici pro diverzifikaci portfolia:

  1. Představují aktiva s historicky kontinuálním růstem hodnot.
  2. V obdobích nejistoty mohou být účinným zajištěním proti inflaci.
  3. V neposlední řadě vykazují nízkou korelaci s akciemi a dalšími typy aktiv.

Situace na českém trhu s uměním

V porovnání s rekordním rokem 2013 došlo v průběhu roku 2014 k mírnému poklesu indexu ART+, který mapuje český trh s uměním na základě obratu, výše cenových nárůstů a hodnoty neprodaných položek. Při detailním pohledu na parametry trhu je však patrné, že toto snížení je dáno poklesem nabídky. Závěr roku 2014 a první měsíce tohoto roku pak ukazují na oživení nabídkové strany a větší množství nabízených děl na trhu.

Uplynulý rok je také příznačný cenovými rekordy pro díla v rozmezí 100 tisíc a 1 milionu korun (střední cenové pásmo), což ukazuje na pozvolné rozšiřování sběratelského zájmu o další autory a mírný nárůst cen. V tomto ohledu je pak zajímavý pohled na jednotlivé segmenty domácího trhu s uměním. Například umění českých Němců, které je od počátku existence Pro arte jednou z oblastí specializace, je na výrazném vzestupu a z investičního hlediska mimořádně zajímavé.

Neméně zajímavý je i vývoj segmentu moderny. Poslední dva roky sice ukazují pokles aukčního trhu způsobený sníženým počtem nabízených děl na trhu, v dlouhodobém horizontu však přetrvává růstový trend. Tato část je v portfoliu Pro arte významně zastoupena, přičemž důraz je kladen na hledání takových autorů, kteří kategorii moderny rozšiřují a rozvíjejí.

V tomto segmentu má fond Pro arte ambice přispívat k tvorbě a posilování trhu.