Umění představuje efektivní alternativní investici

Vhodně zvolené alternativní investice nabízí vyšší míru zhodnocení než tradiční způsoby ukládání finančních prostředků. Atraktivita investování přímo do uměleckých děl spočívá především v možnosti mnohonásobně zhodnotit vložené prostředky a diverzifikovat své portfolio. Kvalitní díla renomovaných autorů jsou bezpečným uchovatelem hodnoty, která v čase roste.

Z historického pohledu jsou umělecká díla charakteristická několika znaky, které z nich činí zajímavou alternativní investici pro diverzifikaci portfolia:

  1. Představují aktiva s historicky kontinuálním růstem hodnot.
  2. V obdobích nejistoty mohou být účinným zajištěním proti inflaci.
  3. V neposlední řadě vykazují nízkou korelaci s akciemi a dalšími typy aktiv.

 

Světový i český trh s uměním dlouhodobě sílí

Trh s uměním v českém i světovém měřítku vykazuje kontinuální růst nejen objemu, ale především hodnoty transakcí. Výsledky uplynulého roku potvrzují růstovou dynamiku. Rostoucí počet sběratelů, silná poptávka a množství kvalitních děl na trhu dávají důvody k optimismu i pro rok příští.

Při detailnějším pohledu na strukturu nabídky je patrné, že trh s uměleckými díly profituje ze zvýšeného zájmu o špičkové kompozice, za něž jsou kupci ochotni utratit horentní sumy. Narůstající nerovnoměrnost rozdělení bohatství ve společnosti je sice společensky méně žádoucím efektem, množení majetku nejzámožnějších vrstev se však příznivě odráží ve sběratelství nejdražších uměleckých děl. Současný stav do určité míry reflektuje konzervativnost a investiční smýšlení těchto kupců, kdy jsou kvalitní díla uznávaných autorů právem vnímána jako bezpečný uchovatel hodnoty.

Český trh s uměním do velké míry odráží pozitivní vývoj na trhu světovém. Jedním z indikátorů může být i meziroční nárůst indexu ART+, který mapuje český trh s uměním na základě obratu, výše cenových nárůstů a hodnoty neprodaných položek. Stále však zůstává do značné míry uzavřen sám do sebe. Zahraniční aukční síně na českém trhu působí v omezené míře nebo úplně absentují, což stále platí i pro dva nejvýznamnější giganty aukčního světa, Christie’s i Sotheby’s, z důvodu problematické exportní legislativy českého státu. Přetrvávající dobrá ekonomická situace a nárůst bohatství v ČR se příznivě odráží na straně poptávky. Zvyšuje se finanční síla i počet kupců uměleckých děl, kteří se ale dosud soustřeďují takřka výhradně na domácí autory.

Index_trhu_s_umenim

Shrnutí roku 2017 na jednotlivých trzích

 

Poválečné a současné umění

V současnosti nejsilněji zastoupeným segmentem trhu (objemově i hodnotově) je poválečné a současné umění. Dobré výsledky jsou podepřeny fungujícím ekosystémem obchodování s těmito uměleckými díly na aukčním trhu i v oblasti privátních prodejů. Zvyšující se množství veletrhů s uměním, expandujících stále častěji mimo tradiční místa, oslovuje novou i stávající klientelu sběratelů. Pečlivě kurátorovaný výběr artefaktů zaručuje návštěvníkům žádoucí kvalitativní úroveň; bonusem je pak nezanedbatelná společenská rovina.

Nejen v aukcích, ale i v privátních prodejích bylo během celého roku 2017 hojně skloňováno jméno Basquiat. Květnová aukce jedné z jeho emblematických lebek, tentokrát v modrém provedení, přinesla poutavý aukční souboj. Jeho vítězem se stal japonský mogul a sběratel Yusaku Maezawa, který vytrvale doplňuje svou sbírku nejlepšími díly současného umění. Dílo Bez názvu (1982) získal za 110,5 milionu dolarů, tedy necelý dvojnásobek odhadu i předchozího autorského rekordu. V oblasti privátních prodejů došlo začátkem roku k prodeji díla Masterpiece (1962) Roye Lichtensteina ze sbírky filantropky Agnes Gund významnému sběrateli Stevu Cohenovi za sumu 165 millionů dolarů.

 

Moderna a impresionisté

Po několika střízlivějších letech se této části trhu opět dařilo, především díky znatelnému nárůstu kvalitních děl v nabídce aukčních síní. Silný začátek udal tón celému roku a povzbudil vlastníky uměleckých děl, že nyní může být ta pravá chvíle pro prodej. Trh profitoval i ze silnější poptávky, kde je patrné větší zapojení asijských sběratelů.

Nejdražším dílem roku 2017 v segmentu moderny a impresionistů se v listopadové aukci Christie’s stalo dílo Vincenta van Gogha s názvem Laboureur dans un champ z roku 1889, pocházející ze sbírky manželů Bassových. Výsledná cena 81 milionů dolarů jen těsně nepřekročila stávající maximum malíře; Portrét Dr. Gacheta byl v roce 1990 vydražen za částku o 1,5 milionu dolarů vyšší. Novou výši autorských rekordů si během roku připsali mj. Fernand Léger, René Magritte, Marc Chagall, Alfred Sisley nebo Édouard Vuillard.

V závěru roku došlo na aukci síně Poly Beijing k prodeji souboru tušových maleb Twelve Landscape Screens (1925) autora Čchi Paj-š‘ za částku přesahující 100 milionů dolarů. Tímto se stává prvním čínským umělcem historie, kterému se to podařilo. Vzhledem k neutuchající poptávce je čínský trh navzdory regulaci pro světové obchodníky s uměním jednoznačně atraktivní. Šanghaj i Hong Kong shodně hlásí znatelný nárůst obratu za uplynulý rok.

 

Staří mistři

Dlouhodobý stav trhu starého umění trpí přetrvávajícím nedostatkem špičkových děl. Na straně poptávky sice ubývá mladší generace, přesto jsou sběratelé ochotni v případě objevu kvalitního díla svést o něj souboj. Nebýt listopadového prodeje Salvatora Mundi (kolem 1500) Leonarda da Vinciho, skončila by díla starých mistrů s horším výsledkem než v roce 2016. Stagnujícímu trhu s uměním starých mistrů by da Vinciho prodej, více než čtyřikrát překračující dosavadní rekord nejdražšího díla v aukci, mohl přinést tolik potřebné oživení na straně nabídky i poptávky. Více kvalitních děl ze soukromých sbírek, více sběratelů, hledajících hodnotu ověřenou staletími.