Galerie Pro arte: Adriena Šimotová a Václav Boštík

24. únor 2017 - 15:13

Václav Boštík (1913–2005) a Adriena Šimotová (1926–2014) jsou osobnostmi, jejichž význam přesahuje horizont domácí výtvarné scény. Boštíkovi i Šimotové bylo bytostně blízké experimentování s různými výtvarnými formami, kdy materiál pro ně představoval především silové pole k vyjádření principů harmonie a řádu. I přes zdánlivou stylovou neslučitelnost oba umělce spojovalo celoživotní hledání duchovně-existenciálního přesahu. Prostřednictvím své tvorby nacházeli předpoklady k poznání světa, který v jejich autentickém pojetí ztělesňoval meditativní polohu lyrické abstrakce. Na sklonku života tak vydali silně niterné svědectví o duchovní cestě člověka v nelehkých dobách. Krystalická jasnost – až naléhavost – jejich tvůrčího vyjádření dává připomenout nezpochybnitelný význam spirituality v moderním umění.

 

Výstava děl ADRIENY ŠIMOTOVÉ A VÁCLAVA BOŠTÍKA v Galerii Pro arte

9|3–5|5|2017

Návštěvu je lépe domluvit předem na tel. 257 941 660, proarte@proarte.cz

Vstup volný

 

Václav Boštík, Dělení plochy II, 1977, barevné fixy, papír, 76 × 56 cm

Adriena Šimotová, Postava I, 1992, uhel, pastel, papír, 97 × 105 cm