Svolání řádné valné hromady 16. 7. 2018

30. April 2018 - 8:41

Statutární orgán společnosti

Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 24247464, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18380

svolává

Řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 16. 7. 2018 od 15 hodin

na adrese

Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00, Praha 1

Více informací v přiložené pozvánce a dokumentech:

Pozvánka na řádnou VH Pro arte_16. 7. 2018

Návrh nového znění Stanov

Návrh nového znění Statutu Fondu

Návrh nového znění Statutu Podfondu

Dosavadní znění Stanov

Dosavadní znění Statutu Fondu