Jan Zrzavý

(CZ) Jan Zrzavý (1890 – 1977)
Pobřeží na Ile de Sein

1934
Olejová tempera, překližka, 35 x 27 cm
Signováno a datováno vpravo nahoře Zrzavý XI. 34, vzadu štítek výstavy Umělecké besedy 1934.

Provenience: Soukromá sbírka, Česká republika;
Pro arte, zakoupeno 2012.

Vystaveno: Výstava nových obrazů a kreseb J. Z., Alšova síň Umělecké besedy, 9. 12. 1934 – 20. 1. 1935, č. kat. 25;
I. výroční výstava Pro arte, 29. 4. – 1. 5. 2014;
Na vlnách moderny, Praha, Galerie Pro arte 21. 10. – 22. 12. 2015.

 

 

 

Jeden z nejpůsobivějších Zrzavého pohledů na bretaňský ostrov Ile de Sein, vzdálený 5 kilometrů západně od jednoho z nejzápadnějších cípů Finistère (tedy od konce světa). Na tomto nehostinném, ale malebném ostrově Zrzavý pobýval hned třikrát, v letech 1931, 1934 a 1935 (jinak opakovaně ve 30. letech jezdil na prázdniny ze svého pařížského ateliéru do idylického Camaretu).

Místo samé ho velmi upoutalo, konvenovalo jeho představě o úplné odloučenosti od světa civilizace, přičemž (jako například na ostravských obrazech) byly to v takových nehostinných místech vždy stopy civilizace, které přitahovaly jeho pozornost. Existuje i svědectví o tom, že se chtěl Zrzavý na Ile de Sein usadit natrvalo. Ze všech tří pobytů vznikla celá řada maleb, kreseb i grafických prací, z nichž mnohé (mj. i tento obraz) náležejí k vrcholným Zrzavého dílům jeho bretaňského období. Pozoruhodné je, že všechny práce z Ile de Sein jsou malovány olejovou temperou na překližce, tedy na “cestovní materiály”.

Svědčí to mj. o autenticitě těchto prací, neboť asi nebylo myslitelné vydávat se na ostrov přívozní bárkou s kompletním malířským vybavením a používat klasické oleje, které dlouho schnou, a díla jsou tak ve větším množství neschopná hromadného transportu.
Níže publikujeme výběrovou ikonografii Zrzavého díla z Ile de Sein doplněnou dobovými a současnými fotografiemi.

  1. Pobřeží na Ile de Sein I, 1934, Fond Pro arte, Praha, provenience: soukromá sbírka, ČR, zakoupeno 2012.
  2. Dobová fotografie téhož místa.
  3. Stejné místo dnes.